Scripture:

Matthew 6:32-33

Series: The Book of Ecclesiastes
Speaker: Gary Thomas